Juridisch Advies AI, Robotica, Big Data, Machine Learning

Blog over Kunstmatige Intelligentie, Deep Learning, Robotlaw, Blockchain en Big Data Regelgeving

Blog over juridische aspecten van kunstmatige intelligentie en robotica, big data wetgeving en machine learning regelgeving. Kennisartikelen inzake cloud computing, algoritmes, privacy, virtual reality, blockchain, smart contracts, informatierecht, ICT contracten, online platforms, apps en tools. Europese regels, auteursrecht, chipsrecht, databankrechten en juridische diensten AI recht.

Posts in Europese Richtlijn
European Parliament votes in favour of the new EU Copyright Directive

Today, the European Parliament voted in favour of the new EU Copyright Directive. This controversial IP legislation passed with 348 in favour, 274 against and 36 abstentions. Within 2 years (medio 2021), the Directive has to be implemented in the copyright legislations of the member States. However, articles 11 (now 15) and 13 (now 17) will do the EU internal market more harm than good.

Copyright expertise

Artificiële Intelligentie & Recht managing partner and IP lawyer Mauritz Kop delivered copyright expertise to the European Parliament during the legislative process.

Intellectual property law has become the new battleground for ideas on how the Digital Single Market strategy should deal with transformative innovation such as online platforms, big data, quantum computing and artificial intelligence. This potentially hinders rapid innovation and undermines the competitive position of Europe vis-à-vis China and the United States.

Consumer rights and competition/ antitrust law

Consumer welfare can be protected more effectively by consumer rights and competition/ antitrust law than by IP law. The introduction of additional rights (art. 15) results in an even more overcrowded and overgrown legal landscape, which could result in stagnation and legal uncertainty.

Read More
What are the main requirements for AI systems in Healthcare?

Main barriers to adoptation of Artificial Intelligence in healthcare.

Absence of a specific AI law, or clear legal framework from the perspective of both professional users (A) and patients (B).

When constructing such a framework, it is important to make a distinction between the various sub-areas of healthcare, such as research and development, professional care providers and recipients of care. Because each sub-area has different needs.

Barriers for professional users.

It is simply unclear for companies and private and academic research institutes in the medical sector what is and is not allowed in the field of AI, blockchain, computer & machine vision and robotics. Both at European level and at national level. This knowledge is important for the commodification of their inventions/creations. Two practical examples are permission from Farmatec and obtaining a CE-marking.

Requirements for sustained use of AI in healthcare.

Since traceability and transparency are key within any healthcare (and food-feed) system, blockchain could play an important role in sustained use of AI in healthcare.

A EU AI Directive or Regulation should be able to implement and/or adhere to principles of Eudralex (The body of European Union legislation in the pharmaceutical sector), Good Manufacturing Practices (GMP) and Good Distribution Practices (GDP) in particular.

Read More
Auteursrechten op slimme software en smart apps

Is de programmeur van de software broncode eigenaar van de auteursrechten op een smart app?

De ontwikkelaar of programmeur van software broncode verkrijgt als maker in de zin van de wet van rechtswege een auteursrecht. Hetzelfde geldt voor de bedenker van online apps of tools. Dit brengt met zich mee dat u als menselijke maker – met uitsluiting van ieder ander - een exclusief recht verkrijgt op de exploitatie van de app. Dat geldt evenzeer voor software waarin blockchain functionaliteit is verwerkt en voor smart apps die op basis van artificiële intelligentie draaien.

Europese Softwarerichtlijn

Functionaliteit van software of apps komt op grond van de Europese Softwarerichtlijn niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Auteursrechten zijn echter niet de enige intellectuele eigendomsrechten, er bestaan meer juridische instrumenten om uw creaties te beschermen. De naam of het logo van een slimme app kan bijvoorbeeld worden beschermd door het handelsnaamrecht. En onder omstandigheden ook door een merkrecht, na succesvolle registratie van een woordmerk danwel een beeldmerk.

Read More
Auteursrecht, Juridisch Advies, ICT Contracten, Intellectueel Eigendom, Software Licenties, Leveringsvoorwaarden, Tech Startups, Online Platforms, Informatierecht, Internetrecht, Computerrecht, Privacywetgeving, AVG / GDPR, Kunstmatige Intelligentie, Big data, Deep Learning, Machine Learning, Robotlaw, Robotica, Cloud Computing, Algoritmes, Internet of Things, Blockchain, Smart Contracts, Neuraal Netwerk, Medische Producten, Farmaceutica, Entertainment en Kunst, Ethiek, Grondrechten, Artificiële Intelligentie, Virtual Reality, Augmented Reality, Extended Reality, Computer Vision, Cognitive Computing, Wetgeving, Recht, Europese Richtlijn, Quantum Computing, Nano Engineering, Consumentenelektronica, High Tech Industrie, Food Feed Agri, Levensmiddelenrecht, Cosmeticawetgeving, Muziekrecht, Bedrijfsrecht, Arbeidsrecht, Contractenrecht, Productontwikkeling, eMarketing, Energie, Berner ConventieMauritz KopArtificiële Intelligentie & RechtSlimme software, Smart apps, auteursrechten, broncode, online tools, exclusief recht, exploitatie, medische app, reisapp, Mobility as a Service, Internet of Things, reverse engineering, blockchain, nieuwsapp, fitness app, gezondheidsapp, interface, i-Depot, BOIP, Europese Softwarerichtlijn, werk, Auteurswet, makerschap, chipsrecht, octrooirecht, patent, merkrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht, werkgeversauteursrecht, co-auteurschap, Computer generated works, neuraal netwerk, arbeidscontract, app-ontwikkelaar, programmeur, ingenieur, big data, persoonlijkheidsrechten, naamsvermelding, wearables, openbaar maken, verveelvoudigen, distributie, onderwijsexceptie, 3-stappentoets, machine learning, software licensing, sui generis recht, modellenrecht, internationaal zakendoen, Berner Conventie, Infopaq II, Softwarerichtlijn, Auteursrechtrichtlijn