Juridisch Advies AI, Robotica, Big Data, Machine Learning

Robotica | Cybernetics | Medische Zorgrobots | Contracten | ISO ANSI IEC Norm | Medical Device

Wij bieden juridisch advies inzake Robotica, Cybernetics en Medische Zorgrobots. Informatie over eigendomsrechten, chipsrechten, octrooi en auteursrecht op Embedded Computersystemen, SoC, Healthcare, medical device, AI implantaat en huishoudelijke robots. Onze juristen zijn gespecialiseerd in ICT recht, farmaceutisch recht, bedrijfsrecht en intellectueel eigendom. Contracten, ISO, IEC 62443-norm en SNSI standaarden, CE-markering Machinerichtlijn, cybersecurity, NIS Directive en Wbni. Internationaal uitrollen van uw mechatronica en neurorobotica toepassingen in tal van sectoren. Gebruik van organisch materiaal? Pilots begeleiden of prototypes maken? Neem ook dan vrijblijvend contact op.

AI & Robotica

ISO Normen

Machinerichtlijn

ANSI Standaard

IEC 62443-norm

NIS Directive

CE-Markering

Robotica

AI en Robotica is een fascinerende combinatie. Onder de term robotica wordt verstaan het interdisciplinaire vakgebied dat elektronica, informatica en werktuigbouwkunde bestudeert. Het is een onderdeel van mechatronica. De constructie van robots bestaat doorgaans uit ten minste 3 onderdelen: een mechanische constructie, elektronische componenten en software. Soms lijken robots op mensen, soms zijn het robotarmen aan een lopende band en soms zijn het wagentjes zoals de Mars Rover, ruimtesondes zoals de Minerva verkenner en autonome vliegende objecten waaronder drones. In bepaalde robotica toepassingen wordt er gebruik gemaakt van organisch materiaal waardoor er levende machines kunnen ontstaan. We kennen robots van oudsher uit science fiction films en van productielijnen uit de auto-industrie.

Onderzoeksdomeinen Robotica

Onderzoeksdomeinen van robotica richten zich op praktische toepassingen van robots, bijvoorbeeld ter vervanging van mensen bij zwaar of geestdodend werk, als robotbediende of ter verbetering van menselijke zintuiglijke waarnemingen. Onderzoek richt zich op inspectierobotica, medische robotica, servicerobotica, intelligente regeltechniek, robot actuatoren en embedded regelsystemen.

AI Robotica en Recht. Juridisch advies over Software Algoritmes, Machine Learning, Privacy & Ethiek

AI Robotica en Recht. Juridisch advies over Software Algoritmes, Machine Learning, Privacy & Ethiek

ISO normen en ANSI standaard robotica

Er gelden internationale kwaliteitseisen ten aanzien van de veiligheid en prestaties van robots. Dit in de vorm van ISO normen en ANSI standaarden voor mechatronica, service robots en robotic devices. Enkele belangrijke normen die relevant voor u kunnen zijn als fabrikant, leverancier, distributeur of ontwikkelaar van robotica zijn: ISO/TC 299, ISO/TC 15066:2016, ISO/TC 8373:2012, ISO/TC184/SC2 en ISO 10218, ISO 10218-1,2:2011, ISO/TR 20218-2, ISO/DTR 20218-1. Genoemde normen en standaarden worden op regelmatige basis geactualiseerd.

Machinerichtlijn (2006/42/EG), CE-markering en notified body

Robots dienen uiteraard ook een CE-markering te hebben en te voldoen aan veiligheidseisen en documentatievoorschriften uit de EU Machinerichtlijn (2006/42/EG). Voor procedures die de fabrikant niet intern mag uitvoeren dient er een notified body te worden ingeschakeld, zoals DEKRA.

7 veiligheidswaarden uit de IEC 62443-norm

Inzake cybersecurity krijgt u te maken met de 7 veiligheidswaarden uit de IEC 62443-norm (Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems), de NIS Directive on Network & Information Security en de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Bij de toepassing van kunstmatige intelligentie in robotica en bijbehorende software adviseren wij daarnaast het uitvoeren van de AI Impact Assessment in combinatie met de Gedragscode Artificiële Intelligentie.


Embedded Systeem

Embedded Computersysteem en SoC

Voorbeeld van een ingebed systeem is een System on a Chip (SoC). Kerneigenschappen van embedded systemen zijn betrouwbaarheid, energiezuinigheid, flexibiliteit, interoperabiliteit en toekomstbestendigheid. Smart products zoals slimme robots maken in toenemende mate gebruik van embedded systemen.Toepassingen: Nanorobots en sociale robots

Robotica kent steeds meer praktische toepassingen. Nanorobots zijn miniscule machientjes die kunnen worden ingezet bij medicijntransport in het menselijk lichaam. Huishoudelijke robots nemen huishoudelijke taken over zoals stofzuigen, grasmaaien en in de keuken. Gezelschapsrobots of sociale robots hebben interactie met mensen en kunnen ook worden gebruik voor educatieve doeleinden en voor entertainment zoals spellen.

Medische robots

Medische robots voeren operaties uit en robotarmen assisteren de chirurg als medical device. Denk aan robotic stereotactic radiosurgery, neuroendoscopische pediatrische chirurgie (bij biopsie en tumor resectie) in combinatie met electromagnetische neuronavigatie, virtual reality en computer vision algoritmes. Met geavanceerde visualisatie opties, een extern ventriculair drainage katheter, een gebruiksvriendelijke interface en patient registratie software.

Medische robots of healthcare robots kunnen ook worden ingezet bij desinfectie van een ruimte, bij re-integratie na ziekte of bij het mengen van medicijnen in een steriele omgeving.

Biorobotics

Biorobotics is gebaseerd op het imiteren van eigenschappen of uiterlijke kenmerken van biologische organismen zoals mensen, dieren en bacteriën. Succesvolle toepassingen zijn klittenband, honingraatpanelen, bionische implantaten en zelfherstellende composietlagen.

Slimme personalized nutrition app

Medische robots zijn zichtbare en tastbare machines of zitten in de cloud, als virtuele assistenten. Of zitten als digitale applicatie in je telefoon. Denk aan een slimme personalized nutrition apps, die op basis van iemands genoom of op basis van acute behoefte voedingsadviezen dicteert. Met therapeutisch stemgeluid. Of een virtuele medische assistent die nutrigenomics en nutrigenetics inzet als diagnostische tool.

In de natuur voorkomende principes

Genoemde applicaties gebruiken toepassingen op basis van in de natuur voorkomende principes, mechanismen en oplossingen. Deze principes zijn vaak buitengemeen efficient doordat de de evolutie er miljoenen jaren over heeft kunnen doen om een bepaald proces te finetunen.


 

Cybernetics

Cybernetics & Neurorobotics

Cybernetics is de wetenschap die menselijke eigenschappen in robots tracht te implementeren, waaronder leervermogen, cognitie, communicatie, beweging, probleemoplossing, sociale adaptatie en omgangsvormen, moreel bewustzijn, emotionele intelligentie en gedrag. Dit met behulp van inzichten uit de neurobiologie, de evolutionaire biologie en artificiële neurale netwerken. Neurorobotics combineert neurale netwerken in zelflerende, zichzelf corrigerende en reparerende, autonome machines.

Organisch materiaal

Deze biologische neurorobots bestaan soms deels uit organisch materiaal, maken gebruik van in de natuur bestaande principes (denk aan brain inspired, cognitive computing) en zullen in de nabije toekomst zonder twijfel als zelfbewust en levend worden gekwalificeerd. Met name indien ze zachter aanvoelen en aaibaar zijn.

AI Implantaat

Het is niet ondenkbaar dat burgers in de toekomst vlak na de geboorte een AI implantaat van de overheid ontvangen waardoor taalbarrières verdwijnen en waarmee men online kan gaan of zich in een virtuele wereld kan begeven. Een implantaat dat ook als ID of paspoort fungeert. Of een chip die iemands elektronische patiëntendossier bevat, tesamen met persoonlijke biomarkers, DNA en genoom.

Artificial human being

Resultaat van cybernetics, AI, big data, machine learning en robotics zou een artificial human being kunnen zijn zoals we dat kennen uit Bladerunner. Of een op een mens gebaseerde Cyborg uit Battlestar Galactica.

Robotarm en Agrirobots

In de auto industrie neemt de robot steeds meer taken over. De robotarm is daarvan een bekend voorbeeld. De Tesla productielijn is zelfs volledig geautomatiseerd. Een ander voorbeeld van een robot vervoermiddel is de Segway. Ook fabricageprocessen in andere industrieën worden meer en meer gerobotiseerd. Agrirobots besproeien het land op het moment dat dit nodig is. Slimme software speelt hierbij uiteraard een belangrijke rol. Zwermrobotica mimict het gedrag van zwermen insecten en maakt daarbij gebruik van artificial swarm intelligence. Militaire robots kunnen als aanvalswapen worden ingezet of bij het opruimen van mijnenvelden.

Robots zullen taken overnemen van mensen

Robotica | Cybernetics | Medische Zorgrobots | Contracten | ISO ANSI IEC 62443-norm | Medical Device

Robotica | Cybernetics | Medische Zorgrobots | Contracten | ISO ANSI IEC 62443-norm | Medical Device

Robots gaan steeds meer taken overnemen van mensen. Denk aan het opruimen van vervuilde plekken na milieurampen, zoals in het door radioactiviteit en straling vervuilde Chernobyl en in Japan na de tsunami. Het is de verwachting dat smart robots in de nabije toekomst steeds meer taken en banen gaan overnemen van mensen. Denk aan autonome taken als receptionist, sluiswachter, secretaresse, ober, gids, monteur, fabrieksarbeider, lader, losser en magazijnmedewerker. In een later stadium zullen intelligente robots ook banen in de financiële sector en in de zorg overnemen en juridische beroepen, verzekeringsmedewerkers, recruiters, docenten vervangen.

Het Rathenau Instituut schreef over deze materie in 2015 het volgende onderzoek: Werken aan de robotsamenleving - Visies en inzichten uit de wetenschap over de relatie technologie en werkgelegenheid.

Juristen gespecialiseerd in Robotica, Cybernetics en Zorgrobots

Wij bieden juridisch advies inzake Robotica, Cybernetics, Chirurgische Robots en Medische Zorgrobots. Informatie over eigendomsrechten, chipsrechten, octrooi en auteursrecht op Embedded Computersystemen, SoC, Healthcare, medical device, human engineering en huishoudelijke robots. Onze juristen zijn gespecialiseerd in ICT recht, farmaceutisch recht, bedrijfsrecht, sociaal recht en intellectueel eigendom. Contracten en internationaal uitrollen van uw neurorobotica toepassingen in tal van sectoren. Gebruik maken van organisch materiaal? Pilots begeleiden of prototypes maken? Neem ook dan vrijblijvend contact op.