Juridisch Advies AI, Robotica, Big Data, Machine Learning

Juridisch Advies AI Machine Learning Robotica Blockchain Auteursrecht IP

U zoekt effectief juridisch advies artificiële intelligentie big data machine learning robotica blockchain en auteursrecht tegen gunstige tarieven. Zoals contracten opstellen voor Europese tech-startups of internationaal zakendoen met China en de Verenigde Staten. Bel of email ons kantoor in Amsterdam voor een ervaren jurist ICT recht. Ook voor AVG privacywetgeving.

 

Welkom bij AI & Recht

Welkom op ons juridisch platform.

Artificiële Intelligentie & Recht is een rechtskundig adviesbureau met een focus op innovatieve technologieën zoals AI, Machine Learning, Big Data, Internet of Things (IoT), Cloud Computing, Blockchain, Genetische Algoritmes, Digital Twin Technologie, Virtual Reality, Computer Vision en Robotica.

Artificiële Intelligentie & Recht te Amsterdam

Gevestigd aan de Keizersgracht in Amsterdam, met een satelliet kantoor in Herten, vertegenwoordigt Artificiële Intelligentie & Recht klanten in binnen en buitenland. Ons cliëntenspectrum strekt zich uit van bescheiden tech-startups tot mondiaal opererende multinationals.

Van beschermen idee tot lanceren product…

Ons kantoor is gespecialiseerd in alle juridische facetten van kunstmatige intelligentie, robotica, big data en machine learning - van het beschermen van een idee tot en met het lanceren van het uiteindelijke product. Doel is het wegnemen van juridische obstakels en commodificatie van AI-initiatieven, ML software en AI hardware, met oog voor praktische en ethische implicaties, gedragscodes en legal sandboxes. Op nationaal, Europees en internationaal niveau. Gericht op maatschappelijk verantwoorde implementatie van AI, deep learning algoritmes en blockchain.Intellectueel en Industrieel Eigendomsrecht

In de context van disruptive tech specialiseren wij in wet en regelgeving inzake intellectueel en industrieel eigendom, privacy (data analyse en gegevensverwerking), verzekerbaarheid en aansprakelijkheid (schuld en buiten-contractuele aansprakelijkheid, zorgvuldigheidsnormen), outsourcing, internationaal zakendoen (legal terms, licenties), vennootschapsrecht en contractenrecht. Ook publiceren wij kennisartikelen over AI & Recht, in een onder invloed van technologie in hoog tempo veranderend juridisch landschap.

Lezingen, Publicaties en Interviews

Onze juristen verzorgen lezingen, symposia en colleges aan de Universiteit, publiceren columns, artikelen en blogs inzake AI, legal tech en IE-rechten, alsook over ethische dilemma’s, filosofische en antropologische vraagstukken omtrent robotics en worden regelmatig geciteerd in online en offline nieuwsberichten in krant, radio en televisie. Wij zijn onder voorwaarden beschikbaar voor interviews. Zie daarvoor ons mediabeleid.

Juridisch Advies AI, Machine Learning, Robotica, Blockchain en Auteursrecht

Juridisch Advies AI, Machine Learning, Robotica, Blockchain en Auteursrecht


Juridisch maatwerk inzake algoritmes en blockchain

Of u nu een AI-ontwikkelaar bent, een data wetenschapper, algoritmes programmeert, neurale netwerken traint, robots fabriceert, medical devices maakt of de wereld met blockchain wilt veroveren, u bent bij ons aan het juiste adres voor juridisch maatwerk. Wij helpen u niet alleen met de auteursrechtelijke bescherming van uw creaties, maar ook met het legal gedeelte van commerciële verkoop, levering en licentie van uw toepassing of technische vondst. In Europa, Azië en de Verenigde Staten. Taalbarrières vormen daarbij geen probleem.

Nederlandstalige of Engelstalige ICT contracten

Wilt u privacy waarborgen inbouwen in uw gegevensstroom, Nederlandstalige of Engelstalige ICT contracten laten opstellen of een online platform met slimme apps uitrollen? Meldt u dan bij ons via het contactformulier. Ook voor juridisch advies over zorgrobots, biometrics, encryptie & authenticatie, intellectueel eigendom op medische software, big data en cloud computing kunt u bij AI & Recht terecht. Onze AI-juristen hebben jarenlange ervaring, zijn tech savvy en beschikken over up-to-date kennis.

Advies over kunstmatige intelligentie, big data wetgeving, privacy rechten, cloud computing regels en robotlaw

Onze juristen zitten bovenop de paradigmaverschuiving die AI, augmented intelligence en deep learning momenteel teweegbrengen. Wij bieden u proactive lawyering diensten die u in staat zullen stellen met de wind in de rug op de golven van de technologische evolutie mee te surfen. Wij adviseren u over kunstmatige intelligentie en recht, ruimte in regelgeving voor experimenten, do’s en dont’s inzake big data wetgeving, risico’s en valkuilen met betrekking tot privacy, grondrechten en ethiek, cloud computing regelgeving en robotlaw. Teneinde het proces van markttoetreding van uw bedrijf te stroomlijnen en juridisch dicht te timmeren.Implementatie van AI en robotica in uw workflow

Wij helpen u om de implementatie van AI, robotica en distributed ledger technology in uw workflow, dienstverlening of productieprocessen waar het gaat om wettelijke aspecten zoveel mogelijk te optimaliseren en met waarborgen richting consumenten te omkleden. Zodat u de transformatieve kracht van AI zo optimaal mogelijk kunt benutten.

Strategic Partnerships

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk aan partners met wie wij met plezier samenwerken en kennis uitwisselen, waaronder advocatenkantoren, transatlantische partnerships (Harvard, MIT, Stanford University, Silicon Valley), collega juridisch adviesbureaus en universitaire onderzoeksinstituten. Daarnaast beschikken wij over strategic partnerships met Slijpen Legal (Farma, Food & Feed Law, Cosmetica), MusicaJuridica BV (IE-rechten) en JuridischAdviesVoorBedrijven.nl (internationaal ondernemen, startups en contracten). Met deze samenwerking wordt een synergie-effect gecreëerd op het gebied van outsourcing, kennisoverdracht, marketing, online présence en innovatie. Een partnership waarbij de juridische specialisaties elkaar complementeren en versterken.

Ons kantoor neemt deel aan het ECP|Platform voor de Informatiesamenleving, CLAIRE (Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe), de Nederlandse AI Coalitie en aan de Europese AI Alliantie, ingesteld door de Europese Commissie.

Juridische diensten inzake AI applicaties

Professionele juridische dienstverlening inzake AI systemen, big data & machine learning applicaties en implementaties begint bij een goed begrip van de onderliggende (complexe) materie. Waaronder kennis van de werking van slimme algoritmes en quantum computing. Onze juristen hebben aantoonbare affiniteit met futuristische, innovatieve techniek. Hierdoor kunnen wij ons verplaatsen in de belevingswereld van onze cliënten, zitten we al gauw op dezelfde golflengte en - belangrijker nog - weten wij wat er qua regelgeving en registratie wel en niet nodig is om op een verantwoorde manier te kunnen zakendoen.

Artificiële Intelligentie & Recht te Amsterdam. Juridisch kennisplatform inzake Big Data, Deep Learning, Algoritmes, Smart Contracts en Cloud Computing

Artificiële Intelligentie & Recht te Amsterdam. Juridisch kennisplatform inzake Big Data, Deep Learning, Algoritmes, Smart Contracts en Cloud Computing


Disruptive tech in bestaande juridische kaders

Zo besteden wij op de diverse webpagina’s van dit platform - op toegankelijke wijze - aandacht aan de inhoudelijke aspecten van vernieuwende technologische vondsten. Zoals snelle netwerken en de uitrol van 5G. Waar relevant geven wij definities van disruptive tech en bespreken wij praktische toepassingen in diverse maatschappelijke en economische sectoren. Vervolgens slaan we een brug naar de juridische dimensie en de wettelijke aspecten ervan en bekijken wij of een en ander in bestaande juridische kaders is te plaatsen. Omdat de ontwikkelingen razendsnel gaan wordt de informatie regelmatig geactualiseerd.

Sectoren

U kunt hieronder meer lezen over onze expertisegebieden en over de sectoren waarin onze tech juristen werkzaam zijn. Sectoren waaronder de gezondheidszorg, farma, medische hulpmiddelen, levensmiddelen, nano-engineering, robotics, retail, supply chain, logistiek, drones, hi-tech materialen, maakindustrie, landbouw, scheepvaart, energie, toerisme, entertainment, domotica en consumentenelektronica.

 

Contact

➤ Adres

Keizersgracht 391a
1016 EJ Amsterdam

Nederland

☎ CONTACT

020 261 4898


 
 

Expertise gebieden


Artificiële Intelligentie

Kunstmatige intelligentie is een ander woord voor een intelligente machine. Een niet-menselijk systeem dat toch over cognitieve functies en vaardigheden beschikt. Een machine die strategisch kan denken. Het moment dat kunstmatige intelligentie bewust van zichzelf wordt en wellicht eigen doelen gaat nastreven noemen we de Singularity. Zover is het nog niet. AI’s blinken anno 2018 uit in zintuiglijke perceptie en matchen van gegevens, maar het modelleren van cognitieve processen als het vermogen tot kennisverwerving en deze kennis omzetten in begrijpen, weten en redeneren staat nog in de kinderschoenen. Dit kan binnen enkele jaren zomaar veranderen.

AI: Juridische oplossingen

Een innovatieve technologie zoals kunstmatige intelligentie kent vele uitdagingen op het gebied van wet- en regelgeving en ethiek, maar biedt tevens enorme mogelijkheden. Een jurist of advocaat artificiële intelligentierecht heeft oog voor ‘the bigger picture’ en voorziet u graag van adequaat juridisch advies en praktische oplossingen. En houdt daarbij de juridische checks and balances in het oog, mede op basis van de Gedragscode Artificial Intelligence (GAI) en de AI Impact Assessment (AIIA).

Trustworthy AI

Doel is altijd het realiseren van Trustworthy AI die bovendien technisch robuust is. AI for Good. Waarbij de voordelen worden gemaximaliseerd en de risico’s geminimaliseerd.

Als pioniers in het veld van AI & recht bieden wij u juridische roadmaps, best practices, checklists, impact assessments, kennisartikelen en meer.

Of het nu gaat om de implementatie van nieuwe ai-applicaties, de ontwikkeling en het in de markt zetten van kunstmatige intelligentie systemen, het verkrijgen van het label of certificaat Trustworthy AI made in Europe, het vastleggen van auteursrechten en het chipsrecht, de toelaatbaarheid van privacy voorzieningen, mededingingsrechtelijke aspecten, de juridische kwalificatie van computer generated works, het vervaardigen van generative modelling video, ML training tools of de bescherming van uw bedrijfsgeheim, handelsnaam en merk.


Robotica

AI en Robotica vormen een tot de verbeelding sprekende combinatie. Robotica is een multidisciplinair vakgebied waarin applicaties en inzichten uit disciplines als nano engineering, integrated circuits, telecommunicatie, hardware design, biomedische applicaties, neurotechnologie, computer vision, computer wetenschappen, bewegingsleer, energie management, industrieel design, spatial engineering en vliegtuigbouwkunde samenkomen. Neurorobotica combineert AI en neurale netwerken tot een autonoom mechanisch systeem dat intelligentie vertoont. En tot perceptie in staat is. Van micro machines tot prothesen tot implantaten tot cyborgs. Soms wordt er gebruik gemaakt van organische materialen om biologische robots c.q. daadwerkelijk levende machines te scheppen. Robots dienen een CE-markering te hebben en te voldoen aan de EU Machinerichtlijn (2006/42/EG).


Mechatronica

Robotica maakt onderdeel uit van het vakgebied mechatronica. Mechatronica combineert werktuigbouwkunde, besturingstechniek en elektrotechniek bij het ontwerpen en realiseren van mechanische systemen. De besturing van dergelijke mechanische systemen geschiedt doorgaans middels een embedded systeem, waarbij software, geheugen en hardware zijn geïntegreerd in microprocessoren met nano-transistors.


Internet of Things (IoT)

Voorbeelden en toepassingen van het Internet of Things waaieren uit over de gehele economie. Het Internet of Things (IoT) bestaat uit onderling verbonden slimme online producten. Zoals met het internet verbonden consumentenelektronica. Denk aan Domotica/Smart Homes, Smart Structures, Slimme Steden met slimme infrastructuur, Internet of Toys, smart containers in de logistieke sector, medische sensoren in de gezondheidszorg en de ouderenzorg, zoals slimme ziekenhuisbedden, diagnostische wearables waaronder bloeddrukmeters, pacemakers en hartslagmeters, gehoorapparaten en slimme camera’s ten behoeve van beveiliging.


Cyber security wetgeving

Bij het gebruik van onderling verbonden IoT devices, AI medtech apparaten met bijbehorende software is cyber security van groot belang. Wetgeving, certificering en risico-inschattingsinstrumenten spelen een cruciale rol bij het uitvoeren van een cyber securitystrategie, waarbij veiligheid van netwerk en informatiestromen ten behoeve van de end user voorop staat. We noemen hier de NIS Directive, de eIDAS Verordening, de IEC 62443-norm en de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni).


Virtual Reality

Virtual Reality is een voor mensen waarneembare computersimulatie. We zien steeds meer succesvolle implementaties van Virtual Reality en Extended Reality. In branches als de gezondheidszorg, ambulante zorg, defensie, sport, vervoer, het onderwijs, marketing, retail, productontwikkeling en entertainment. De samenleving van de toekomst dient te worden ingericht op basis van verworvenheden en inzichten die onze huidige maatschappij op gebieden als fysieke en mentale gezondheid, creativiteit, sociale interactie, veiligheid, milieu en rechtszekerheid in zich draagt. Virtual reality (VR) is zo’n instrument waarmee men alvast een kijkje kan nemen in dit utopische toekomstbeeld. Men wordt meegenomen in een compleet nieuwe, immersieve werkelijkheid. VR is geen science fiction maar science fact.


Blockchain

Blockchain is een gedecentraliseerd register van transacties dat is verbonden door een peer-to-peer network. Dit systeem is gebaseerd op distributed ledger technologie (DLT). We maken onderscheid tussen openbare en gesloten blockchain netwerken. Dit grootboek is een gedistribueerde databank, met algemene deelnemersovereenstemming over de in chronologische volgorde plaatshebbende toevoegingen. Het Ethereum platform is een vorm van een horizontaal, permissionless netwerk waarbij alle gebruikers dezelfde rechten hebben.

Cryptocurrencies

Blockchain is de revolutionaire technologie die we op dit moment vooral kennen van de handel in cryptocurrencies zoals Bitcoin, Ethereum, Litecoin en diverse altcoins. Net zo groundbreaking als de uitvinding van TCP/IP protocollen. Cryptocurrencies zijn virtuele, digitale munten die online worden verhandeld en waarmee door consumenten en bedrijven meer en meer betaald kan worden voor goederen en diensten. Bitcoins kunnen worden gemined – dat gebeurt vaak in omvangrijke computer/serverfarms. Virtuele munten worden bewaard in een online of offline wallet, dat is een portemonnee voor cryptocurrencies. Wallets zoals Ledger of Trezor. Elke cryptomunt kent eigen apps om ze mee te kunnen beheren, kopen en verkopen. Handel in cryptocurrencies verloopt vaak via Bitcoin Brokers en Trading Sites.

Levensmiddelenrecht

Peer-to-peer distributed ledger networks kunnen de voedingsmiddelenindustrie transparanter, efficiënter en veiliger maken. Denk aan slimme tracking systemen ten behoeve van traceerbaarheid en registratie. Het gehele voedselproductieproces kan gedetailleerd in beeld worden gebracht met behulp van blockchaintoepassingen. Zo kan de consument in één oogopslag zien of een koffieboer uit Latijns Amerika werkelijk is wie hij claimt te zijn en of het om 100% arabica bonen gaat of om een melange met robusta. En of het certificaat biologisch en fair trade terecht is, of dat er toch gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt. Transparantie en verificatie.

Voedselveiligheid

Hetzelfde geldt voor de product supply chain waarmee voedselveiligheid beter kan worden gegarandeerd. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP-regels) kunnen met behulp van blockchain worden gestroomlijnd. Levensmiddelenrecht en Europese food & agri regelgeving zullen moeten worden aangepast aan maatschappelijk verbeterende blockchain integratie.

Gezondheidszorg, Medische producten en farmaceutica

Dezelfde positieve effecten worden verwacht in talloze andere sectoren. Zoals de scheepvaartsector en de transportsector, de energiebranche, de financiële wereld, de entertainmentindustrie (muziek, film, games), cosmeticabranche en online handelsplatformen. En vergeet niet de gezondheidszorg, bij de vervaardiging, levering en distributie van farmaceutica en medische producten. Ook daar lijkt er voor DLT en blockchain-apps een rooskleurige toekomst te zijn weggelegd.

Smart contract

Een smart contract is een stukje software dat wordt gekopieerd, gesynchroniseerd en uitgevoerd op distributed ledger technologie zoals blockchain. Soms betreft het een slim computerprogramma dat functioneert als (de uitvoering van) een juridisch bindende overeenkomst. Een rechtsgeldig contract waarin de afspraken in code worden geprogrammeerd.

Zelfuitvoerende Slimme contracten

Met zelfuitvoerende, slimme contracten kan registratie van een bepaalde eigendomsverhouding op transparante en efficiënte wijze tot stand komen. Smart contracts hanteren hierbij een combinatie van propositielogica (als-dan constructie) en vooraf bepaalde condities, zoals een eenvoudige betalingsvoorwaarde. Zoals indien u 1000 euro overmaakt via Ideal, ontvangt u na invoering van uw Ethereum adres of QR code 4,51476 Euthereum. Als X dan Y.

Registratie van eigendom op roerende en onroerende zaken

Blockchain en smart contracts zijn ondermeer geschikt voor het registreren van eigendom op grond, roerende zaken als scheepsladingen en diamanten of auteursrechten op foto’s en muziekwerken. Denk aan het Kadaster en de notaris inzake eigendomsregistratie van onroerend goed zoals grond of een huis, aan de registratie van schuld bij een bank, registratie van een lading ruwe olie in de haven, sieraden bij de juwelier of het bepalen van eigendom van auteursrechten en naburige rechten in de administratie van rechtenorganisaties zoals Buma/Stemra en Sena. Of de tenaamstelling van concerttickets. Mutaties kunnen worden opgenomen in het grootboek, mits daar consensus over bestaat.


Big Data

De data revolutie biedt grote kansen. Het is van belang om naast de kansen die big data biedt ook haar valkuilen te kunnen identificeren. Bij big data wetgeving gaat het om databestanden, open data, data mining, dataportabiliteit, data excepties, het al dan niet bestaand recht op informatie, digitale activa, het type data dat wordt gebruikt zoals afbeeldingen, tekst of audio, data excepties en structured data. Bij het analyseren en verwerken van data en persoonsgegevens zijn privacyregels van groot belang. Bij het ontwikkelen van data applicaties adviseren wij Privacy by Design.


Cloud Computing

Cloud computing is een netwerk van computers waarop software applicaties draaien. Het netwerk bestaat uit verschillende lagen en de software is raadpleegbaar via desktop, laptop, gsm, tablet en servers. Servers creëren virtuele versies van programmatuur. Online diensten en bedrijfstoepassingen kunnen schaalbaar worden aangeboden. AI wordt meer en meer toegepast en geïntegreerd in de cloud. Het gaat bij cloud computing ondermeer om het outsourcen van ICT.

Wet- en regelgeving op het gebied van cloud computing

Bedrijven in de cloud computing branche, leveranciers van data storage, netwerkfunctionaliteit en data analyse, producenten en distributeurs van Software as a Service (SAAS) en dedicated hardware zoals fysieke servers worden dagelijks geconfronteerd met een wirwar aan nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van cloud computing en outsourcing.


Privacy

Privacy is een uitermate belangrijk aandachtspunt voor alle marktpartijen die activiteiten ontplooien op het gebied van artificiële intelligentie, big data, cloud computing en machine learning. Open data is bevorderlijk voor innovatie en groei van bedrijven. De wet stelt evenwel grenzen aan het gebruik van vrij beschikbare informatie, bijvoorbeeld waar dit gebruik confligeert met fundamentele mensenrechten zoals privacyrechten. Het gebruik van open data is met andere woorden niet oneindig.

Privacywetgeving

Belangrijke privacywetgeving is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming die de Wet persoonsgegevens per 25 mei 2018 vervangt. In het Engels is dit de GDPR (General Data Protection Regulation). Als organisatie wilt u AVG Proof oftewel GDPR Compliant zijn, mede door privacy assessments zoals DPIA en GEB.


ICT Contracten

Het contractenrecht is door de Romeinen niet geschreven met big data en AI in het achterhoofd. Zij maakten deze regels, waarop ons huidige contractenrecht nog altijd grotendeels is gebaseerd, hoofdzakelijk voor tastbare, stoffelijke goederen. Hierdoor bestaan er enkele uitdagingen die -for the time being- zoveel mogelijk met behulp van ICT contracten moeten worden getackeld.

SaaS-Contract

Voorbeelden zijn een SaaS-Contract, Service Level Agreement (SLA), geheimhoudingscontract (NDA), overeenkomst tot levering van Clouddiensten, Escrow overeenkomst, bewerkersovereenkomst van persoonsgegevens conform de AVG, licentiecontact met onderhoud van software, een arbeidscontract voor een data wetenschapper en een overeenkomst van opdracht voor een app bouwer, data analist of algoritme ontwikkelaar. Bij het opstellen of checken van ICT contracten hanteren wij een uitvoerige checklist.


Computer Vision

Computer vision is het onderdeel van computerwetenschappen dat de functie van het menselijk oog, zicht, perceptie, beeldbegrip en ‘visuele’ intuïtie nabootst. Doel is het extraheren van informatie uit input zoals afbeeldingen en video in combinatie met intelligent en doelgericht gedrag als output. Met eenzelfde of hogere efficiency als wanneer dezelfde taak door een mens zou worden uitgevoerd. Computer vision heeft raakvlakken met artificiële intelligentie omdat het ook hier gaat om het analyseren, interpreteren en classificeren van beeldmateriaal. Ook bestaan er raakvlakken met neurobiologie, wiskunde, statistiek en solid state physics.


Quantum Computing

Quantum computing is gebaseerd op vindingen uit de kwantummechanica, te weten superpositie en verstrengeling. De kracht van de processoren van kwantumcomputers wordt uitgedrukt in superconducting qubits. Kwantumcomputers doen hun berekeningen evenals biocomputers op basis van parallel computing, en niet op basis van het klassieke binaire, seriële computersysteem. Berekeningen worden synchroon, in plaats van asynchroon uitgevoerd. IBM, Google, Intel en Rigetti bieden anno 2018 kwantumcomputers met een rekenkracht van enkele tientallen quantum bits aan. Het is de verwachting dat quantum superioriteit kort na 2020 wordt bereikt. Commerciële toepassingen zullen in eerste instantie via de cloud beschikbaar zijn.Cognitive Computing

Cognitive computing is brain-inspired computing. De morfologie van het menselijke brein dient bij cognitive computing als inspiratiebron voor processoren die op hoge snelheid computertaken verrichten. Met dit doel voor ogen worden computerchips gebakken die bestaan uit enerzijds een conventionele Von Neumann-architectuur (of Princeton architectuur) gedeelte anderzijds een neuromorphic gedeelte zijn qua functionaliteit vergelijkbaar met onze linker en rechter hersenhelft.

Neuromorphic Chips

Dit noemen we neuromorphic chips. Het Von Neumann gedeelte van deze chips is met name geschikt voor taken die traditioneel met onze linker hersenhelft worden geassocieerd, zoals logica, analytisch denken en taalcentra.


Nano Engineering

Nano engineering is de ontwikkeling, vervaardiging en toepassing van innovatieve hightech materialen op nanoschaal. Het is een onderdeel van nanowetenschap zoals dat wordt gedoceerd aan technische universiteiten. Nano engineering is in staat om samen met graphene computing te zorgen voor de miniaturisatie van transistors in computerchips. Kleinere computerchips zorgen voorts samen met 3D integrated circuits en non-deterministische programmeertalen voor optimalisatie en efficiëntere en snellere performance.


Optical Computing

Optical computing oftewel photonic computing gebruikt geen elektronen maar door diodes of lasers geproduceerde fotonen als basis voor computerfunctionaliteit. Computatie in het optische domein in plaats van het elektronische domein. Licht gebruiken in plaats van elektriciteit om data mee te verwerken. Waardoor logische berekeningen met de snelheid van het licht mogelijk worden.

Datatransport

Bij optical computing is een logic gate (inverter) met een Boolean functie vereist. Er is geen latency of aan/uit status of signaal degradatie, maar sprake van instant processing van de data terwijl deze data vloeit. Ten behoeve van datatransport worden materialen als glasvezel (fiberoptics), siliconen (datakabel) en grafeen gebruikt. Het Britse bedrijf Optalysys brengt inmiddels commerciële toepassingen (co-processors) van functionerende fiberoptische computatie op de markt, die kunnen worden geïntegreerd in conventionele hardware.


Optical RAM Geheugen

Een andere toepassing van fotonic computing is geheugen: optical RAM, die belooft 30x sneller dan SRAM te werken. Materiaal en energieconsumptie van optical computing is vele malen lager dan bij conventionele oplossingen. Het glasvezelnetwerk in Nederland is in ieder geval klaar voor internet met de snelheid van het licht!


Neuraal Netwerk

Een neuraal netwerk is een kunstmatige emulatie van een menselijk brein. Dit systeem is in staat om – net zoals zijn biologische evenknie – zichzelf te trainen en te verbeteren. Een neuraal netwerk bestaat uit verschillende lagen onderling verbonden computerkernen, ook wel neuronen of perceptrons genaamd. Hoe sterker de verbinding, hoe beter de gegevensoverdracht. Net zoals bij de synapsen, dendrieten en axonen in onze eigen hersenen. Sommige neurale netwerken blinken uit in 1 specifieke taak, zoals spraakherkenning, anderen zijn goed in meerdere taken, zoals een recurrent encoder-decoder neural network.


5G Digitale Infrastructuur

5G is de core technologie die noodzakelijk is om de digitale infrastructuur van de toekomst te verwezenlijken. Het is de opvolger van 4G LTE. Het 5G mobiele netwerk is essentieel om de miljarden aangesloten apparaten in Smart Cities en het Internet of Things vloeiend met elkaar te kunnen laten communiceren. Daarnaast is de bandbreedte, snelheid en lagere latency en energieverbuik van het 5G netwerk nodig om infinite computing mogelijk te maken, augmented reality, autonome cloud robots en veilige zelfrijdende of vliegende auto’s. Infinite computing en artificial general intelligence maken immers gebruik van enorme hoeveelheden data, cpu power en multi-cloud functionaliteit. Een supersnelle draadloze internetverbinding is hierbij een absolute must.


Machine Learning

Wat is machine learning eigenlijk? Machine-learning algoritmes detecteren patronen en leren hoe ze op basis van het verwerken van gegevens en ervaringen (zoals data) voorspellingen en aanbevelingen kunnen doen. De algoritmes evolveren in reactie op nieuwe data teneinde hun doeltreffendheid en efficiëntie te verbeteren. Machine learning is een krachtig instrument - toch betreft dit een vorm van zwakke of narrow AI.

Deep Learning

We onderscheiden verschillende soorten machine learning methoden en technieken. Dit zijn deep learning, transfer learning, reinforcement learning, federative learning, supervised learning en (semi-)unsupervised learning. De meeste machine learning algoritmes moeten getraind worden met enorme hoeveelheden trainingsdata. Door cloud autoML wordt machine learning laagdrempeliger.

Machine Reasoning

Door machine reasoning technieken verkrijgen AI en robots gezond verstand. Machine reasoning zorgt ervoor dat algoritmes kunnen redeneren, plannen, kennis overdragen en de dialoog met een mens, robot of artificial being kunnen aangaan. Door deep natural language understanding worden zinvolle gesprekken mogelijk. Toepassingen gaan verder dan alleen een virtuele assistent.


Algoritmes

Een algoritme is een set met regels of instructies die in een bepaalde rangschikking staan teneinde een wiskundig probleem op te lossen. Een algoritme wordt in een bepaalde computertaal geschreven en bevat iteraties ofwel herhalingen van de ingevoerde instructies. De code van een programmeertaal moet ondubbelzinnig zijn. Er bestaan verschillende soorten algoritmes die steeds zijn geoptimaliseerd voor de toepassing, het platform of de hardware waarop ze draaien. Zoals machine learning algoritmes, genetische algoritmes en parallel computing algoritmes.

Programmeertalen

Courante programmeertalen om codes mee te schrijven zijn Python, C++, Javascript, Solidity, PowerShell, PHP, C# (NET.framework), Go, Ruby en C. Een computerprogramma of een neuraal netwerk gebruikt algoritmes om een bepaald doel te bereiken.

Een algoritme kan niet met auteursrechten worden beschermd maar wel met andere IE-rechten, waardoor er een gebruiksmonopolie in combinatie met wettelijke vergoedingsrechten kan ontstaan.


Informatierecht

Informatierecht is een dynamisch rechtsgebied dat altijd in beweging is onder invloed van technologische ontwikkelingen. Wetgeving wordt daardoor doorlopend geactualiseerd.

Informatierecht of ICT recht is een verzamelnaam voor juridische aandachtsgebieden die zich richten op informatietechnologie. Daaronder valt internationaal intellectueel en industrieel eigendomsrecht (auteursrecht, patentrecht, chipsrecht, merkenrecht, databankenrecht, handelsnaamrecht), internetrecht, informaticarecht, computerrecht, mediarecht, muziekrecht, entertainmentrecht, gamerecht, telecommunicatierecht, privacyrecht en artificiëleintelligentierecht, normering en randvoorwaarden inzake ontwikkeling, implementatie en toepassing van AI technologie.

Consumentenrecht

Informatierecht heeft ook raakvlakken met consumentenrecht, webwinkelrecht, verzekering en aansprakelijkheidsrecht, grondrechten, arbeidsrecht, bedrijfsrecht en het contractenrecht.


Tech-Startups, online platforms & AI Apps

Tech-startups en online platforms moeten een levensvatbare strategie inzake intellectueel eigendom hanteren. Daarin zit namelijk de waarde van hun bedrijf. Dat leert u al op de Technische Universiteit. Het gaat om patenten, auteursrechten op AI-apps, databankrechten en bedrijfsgeheimen. De voor een tech-startup voor de hand liggende rechtsvorm is een besloten vennootschap (BV), eventueel met holdingstructuur waarin aansprakelijkheid zoveel mogelijk is beperkt. Ieders rechten en plichten staan in de statuten van de BV vermeld. Inschrijving verloopt via de notaris bij de KvK. De tech-startup maakt een niet-publiek i-Depot aan bij het BOIP van nog niet uitgewerkte ideeën, prototypen, uitvindingen, algoritmen en bedrijfsgeheimen.


Ethiek en Grondrechten

Dat de opmars van robotica, Artifical Intelligence, Big Data en The Internet of Things verstrekkende gevolgen heeft en zal hebben voor de samenleving, mag duidelijk zijn. Die gevolgen doen zich op verscheidene vlakken gevoelen en trekken zich per definitie niets aan van landsgrenzen. De juridische, sociale en economische impact van het gebruik van nieuwe technologieën heeft een mondiaal bereik.


Fundamentele Waarden

Het toenemende gebruik van AI, Big Data en The Internet of Things leidt zonder meer tot vooruitgang op diverse vlakken, maar maakt zeker ook een herbezinning op gangbare fundamentele normen en waarden noodzakelijk. Daar waar AI-systemen of robots kunnen handelen met een bepaalde mate van -ingeprogrammeerde- autonomie, of waar beslissingen geautomatiseerd worden genomen op basis van Big Data, Biometrics, authenticatie en identificatie, spelen ethische kwesties een belangrijke rol. Uitgangspunt hierbij is betrouwbare en veilige AI, waarbij de mens centraal staat (Human Centric).

Algoritmische Bias

Algoritmen, die de bouwstenen vormen van deze nieuwe technologieën, kunnen impliciete en expliciete ‘bias’ bevatten, op basis waarvan systematisch (ongeoorloofd) onderscheid kan worden gemaakt tussen bevolkingsgroepen. Maar men kan ook denken aan systematische schendingen van privacy door smart homes, smart cars, smart cities of door de constante data verzameling en data analyse waaraan burgers en consumenten worden blootgesteld. Niet alleen door overheidsorganen, maar ook binnen de private sector. En wat zijn de implicaties van het gebruik van autonoom handelende zorgrobots voor ons zelfbeschikkingsrecht en menselijke waardigheid?


Zelfregulering

Het gebruik van AI raakt per definitie aan onze grondrechten en maakt een heroverweging, herdefiniëring en herwaardering noodzakelijk. Ethische overwegingen zullen in de nieuwe technologische ontwikkelingen moeten worden meegenomen. Dat is niet enkel een taak voor de overheid, maar ook - bij wijze van zelfregulering - voor ontwikkelaars en gebruikers.


Best Practices

AI, Big Data en Robotica ontwikkelaars en data wetenschappers dienen best practices van data analyse en gegevensbescherming zoveel mogelijk proactief in te bouwen in het design van hun algoritmen, producten, toepassingen en creaties.


Algorithmic Accountability

Gedragscodes en best practices van Privacy en Security by Design dienen vanaf de eerste regel code in smart contracts, blockchain toepassingen en artificiële intelligentie systemen te worden geïmplementeerd. Dit geldt evenzeer voor het beginsel van Algorithmic Accountability. Een praktische tool hierbij is de AI Impact Assessment, een concrete leidraad met checklist voor verantwoorde implementatie van kunstmatige intelligentie.


Nano-Biological Computing

Nano-Biological computing is een revolutionair concept dat berekeningen op basis van parallel computing uitvoert. Klassieke computers doen dit op basis met binaire code i.e. nullen en enen. Nano-Biological computing wordt beschouwd als mogelijk alternatief voor Quantum computing. Complexe simulaties, deep learning networks en geavanceerde genetische algoritmes vereisen buitengewoon veel computer power. Nano-Biological computing biedt exponentieel meer cpu power dan klassieke computers, en dat tegen zeer lage energieconsumptie (een factor 100 lager). Biocomputers kunnen berekeningen tegelijk uitvoeren vanwege de parallel computing, zijn vele malen kleiner dan supercomputers en worden minder warm.Parallel Computing

Biocomputers en maken gebruik van een op nanoschaal gefabriceerd netwerk met een routebeschrijving voor vele tegelijk (parallel computing) er doorheen reizende proteïne filamenten (actins). Aangedreven door minuscule moleculaire motortjes (myosins) die chemische energie omzet in mechanische energie. De myosin geleidt de actin op de juiste manier door de kanalen van het kunstmatige nano-netwerk.

Biocomputer

Waarbij de oplossing in het netwerk correspondeert met het antwoord op de biocomputer gestelde wiskundige vraag. Er is aangetoond dat deze berekeningen kloppen. Ander voordeel is dat bestaande algoritmen na optimalisering kunnen worden gebruikt op biocomputers. Biocomputers bestaan derhalve deels uit in de natuur voorkomende componenten.


Hyper personalisatie

Een gevolg van de implementatie van disruptieve technologieën is een golf van hyper personalisatie in tal van sectoren. Denk aan personalized medicine waarbij maatwerk medicijnen effectiever worden, op basis van iemands persoonlijke biomarkers en genoom. Ook personalized nutrition - in de vorm van een voedingsapp die gebruikers via hun smartphone waarschuwt wanneer bepaalde bloedwaarden te hoog of te laag zijn, is sterk in opkomst. Tenslotte worden media en entertainment belevingen (playlists, augmented reality), reclames en cosmetische producten steeds sterker gepersonaliseerd.

 
 

 
 
AI is likely to be either the best or worst thing to happen to humanity.
— Stephen Hawking
 

 
 

 
 

Let's Chat.

Gebruik onderstaand contactformulier om ons uw adviesverzoek toe te zenden. Voegt u voldoende details toe, zodat wij direct een inschatting kunnen maken van de dienstverlening waaraan u behoefte heeft. U kunt ons ook e-mailen of bellen voor het maken van een afspraak of juridisch consult in Amsterdam of Herten.

Naam *
Naam
Omschrijf uw vraag of adviesverzoek zo helder mogelijk.