Juridisch Advies AI, Robotica, Big Data, Machine Learning

Smart Contracts | Slimme Contracten | Juridisch | Zelfuitvoerende Code

Wij zijn uw ervaren partner inzake smart contracts, de juridische kwalificatie van zelfuitvoerende code, Oracles, blockchainwetgeving en deep learning applicaties. Artificiële intelligentie & Recht behandelt juridische vraagstukken op het gebied van slimme contracten, screening en checks, rechtsgevolg in Nederland, Europa en wereldwijd, open juridische normen en interpretatiemogelijkheden. Vraag ons vrijblijvend om een quote.

Blockchain Contract

Smart Contracts

Contracteren + blockchain = Smart contracts

Een juridisch interessante en veelbelovende vorm van blockchaintechnologie betreft smart contracts. Een smart contract is een zelfuitvoerend softwaremodel (in codetaal opgesteld) dat de input volgens een vaststaand mechanisme, formule, regel of wetmatigheid omzet in output. Deterministisch, zonder ruimte voor toevalligheden.

Programmeertaal

Een smart contract kan worden geprogrammeerd in de op blockchain gerichte codetaal Solidity. Er is inmiddels een natural language smart contract creator ontwikkeld door het Matrix AI Network. Deze game changer maakt slimme contracten laagdrempeliger voor het grote publiek.

Smart Contracts | Slimme Contracten | Juridisch | Zelfuitvoerende Code

Smart Contracts | Slimme Contracten | Juridisch | Zelfuitvoerende Code


Oracles en accountability

Smart contracts worden door oracles met de reële wereld verbonden. Een oracle is een betrouwbare schakel tussen de digitale data, de blockchaintransactie en de werkelijkheid. Een oracle geeft informatie over de waar de data vandaan komt en hoe de gegevens worden verwerkt. En hoe data wordt geïnterpreteerd in de context van het contract. Oracles maken blockchaintransacties transparant en accountable.

Smart is niet altijd slim

Deze software is echter niet altijd slim, als in interactief, zelfuitvoerend, voorspelbaar en adaptief. Bovendien bestaat er geen consensus over de definitie van en ontstaansvereisten voor smart software, smart apps of smart data. Ook is het niet eenvoudig om een correct en foutloos smart contract te programmeren, dat op de juiste wijze wordt getriggerd. Net zoals bij reguliere software worden er fouten gemaakt bij het coderen en werkt men met alpha en bèta versies, waarbij een team bèta testers de overgebleven foutjes eruit haalt. Tenslotte zijn smart contracts -doordat ze in codetaal zijn opgesteld- meestal onbegrijpelijk voor het grote publiek, waaronder consumenten.

Aard van smart contract bepalend voor juridische kwalificatie

Hoe het ook zij, de vorm, inhoud en de aard van een smart contract bepaalt de juridische kwalificatie ervan als juridisch bindend of niet. De wettelijke definitie van een contract is een (mondelinge, schriftelijke of gecodeerde) vastlegging van wilsovereenstemming (afspraken) die door aanbod en aanvaarding tot stand zijn gekomen. Een smart contract kan ook een eenzijdige rechtshandeling betreffen waarbij maar 1 persoon is betrokken of een logboek van gegevens, bij wijze van correctie of addendum.Het tot stand komen van overeenkomsten

Artikel 6:217 BW (Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht) zegt over het tot stand komen van overeenkomsten het volgende:

Artikel 217

1. Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.

2. De artikelen 219-225 zijn van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit het aanbod, uit een andere rechtshandeling of uit een gewoonte.

Artikel 218 geeft vervolgens aan:

Artikel 218

Een aanbod is geldig, nietig of vernietigbaar overeenkomstig de regels voor meerzijdige rechtshandelingen.

Artikel 6:227 schrijft tenslotte voor:

Artikel 227

De verbintenissen die partijen op zich nemen, moeten bepaalbaar zijn.

Wijzigen of updaten van een smart contract en forks

In principe kan een smart contract niet eenzijdig worden gewijzigd. Dat geeft een garantie op een bepaalde prestatie maar is ook star, als in niet flexibel. Die flexibiliteit is bijvoorbeeld nodig bij contractonderhandelingen, of bij het openbreken van een contract.

Indien wijzigingsmogelijkheden echter vanaf het begin worden ingeprogrammeerd in een smart contract of blockchainapplicatie dan kunnen smart contract toch worden gewijzigd. Een update of addendum is ook mogelijk. Een andere mogelijkheid is de splitsing van een blockchain door middel van een fork. Dat is bijvoorbeeld bij Bitcoin, Ethereum en Monero gebeurd. Na een hard-fork ontstaat er een nieuwe, zelfstandige keten.

Deep learning meets smart contracts

Een spannend initiatief dat AI, blockchain en open source elementen combineert is het Matrix AI Network. Dit platform ondersteunt deep learning en smart contract functionaliteit, vanuit een andere, originele invalshoek. Matrix AI Network biedt zelfs een natural language smart contract creator aan waarmee slimme contracten in de eigen taal kunnen worden aangemaakt, zonder ingewikkelde code!Interpretatiemogelijkheden en open juridische normen

Smart contracts kunnen in hun huidig stadium van ontwikkeling nog voor problemen zorgen op het moment dat er interpretatiemogelijkheden zijn en open juridische normen, zoals de redelijkheid billijkheid. Of wanneer uitvoering niet langer gewenst is (dan dient er een kill switch te zijn ingebouwd). Of bij licentieverlening in verschillende territoria, of bij complexe internationale kwesties van publiek domein, waar auteursrechten per jurisdictie een andere looptijd kennen. Of bij onvoorziene omstandigheden. Of bij vrijwaring voor inbreuk op auteursrechten van derden. Deze zaken zijn naar de huidige stand van de technologie nog lastig te tackelen voor smart contracts.

Juridische vraagstukken op het gebied van slimme contracten

Wij zijn uw ervaren partner inzake smart contracts, de juridische kwalificatie van zelfuitvoerende code, Oracles, blockchainwetgeving en deep learning applicaties. Artificiële intelligentie & Recht behandelt juridische vraagstukken op het gebied van slimme contracten, screening en checks, rechtsgevolg in Nederland, Europa en wereldwijd, open juridische normen en interpretatiemogelijkheden. Vraag ons vrijblijvend om een quote