Juridisch Advies AI, Robotica, Big Data, Machine Learning

Blog over Kunstmatige Intelligentie, Deep Learning, Robotlaw, Blockchain en Big Data Regelgeving

Blog over juridische aspecten van kunstmatige intelligentie en robotica, big data wetgeving en machine learning regelgeving. Kennisartikelen inzake cloud computing, algoritmes, privacy, virtual reality, blockchain, smart contracts, informatierecht, ICT contracten, online platforms, apps en tools. Europese regels, auteursrecht, chipsrecht, databankrechten en juridische diensten AI recht.

Posts in Amerikaans recht
European Parliament votes in favour of the new EU Copyright Directive

Today, the European Parliament voted in favour of the new EU Copyright Directive. This controversial IP legislation passed with 348 in favour, 274 against and 36 abstentions. Within 2 years (medio 2021), the Directive has to be implemented in the copyright legislations of the member States. However, articles 11 (now 15) and 13 (now 17) will do the EU internal market more harm than good.

Copyright expertise

Artificiële Intelligentie & Recht managing partner and IP lawyer Mauritz Kop delivered copyright expertise to the European Parliament during the legislative process.

Intellectual property law has become the new battleground for ideas on how the Digital Single Market strategy should deal with transformative innovation such as online platforms, big data, quantum computing and artificial intelligence. This potentially hinders rapid innovation and undermines the competitive position of Europe vis-à-vis China and the United States.

Consumer rights and competition/ antitrust law

Consumer welfare can be protected more effectively by consumer rights and competition/ antitrust law than by IP law. The introduction of additional rights (art. 15) results in an even more overcrowded and overgrown legal landscape, which could result in stagnation and legal uncertainty.

Read More
Algemene Voorwaarden in Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Europa en de Verenigde Staten

Functie van algemene voorwaarden

Wat zijn algemene voorwaarden nu eigenlijk? Het zijn gestandaardiseerde sets bedingen die onderdeel uitmaken van een overeenkomst. Omdat het onderdelen van een overeenkomst zijn, gelden voor algemene voorwaarden grotendeels dezelfde wettelijke regels als voor andere overeenkomsten. Na ondertekening van een overeenkomst waarin de toepasselijkheid van algemene voorwaarden wordt bepaald, zijn algemene voorwaarden onlosmakelijk verbonden met de gesloten overeenkomst.

De Nederlandse (en overigens ook de Europese) wetgever heeft met betrekking tot algemene voorwaarden een aantal bijzondere regels opgesteld. Die regels gelden dus naast de algemene contractenrechtelijke regels.

Grootste verschillen tussen de rechtssystemen: Europese traditie

Wat geldt er in verschillende landen van de EU inzake algemene voorwaarden?

De basis: algemene voorwaarden zijn gestandaardiseerde sets contractbepalingen. Zoals bij iedere ovk het geval is, vinden ze toepassing via de weg van aanbod (terhandstelling) en aanvaarding (akkoord door wederpartij). Kernbedingen, dat wil zeggen de hoofdzaken van de overeenkomst, waaronder de omschrijving van de te leveren diensten of de te verkopen producten en de prijs, zijn NOOIT algemene voorwaarden.

Read More