Juridisch Advies AI, Robotica, Big Data, Machine Learning

Quantum Computing | Wetgeving | Software | Qubits | Parallel Computing

Welke wetgeving geldt er voor Quantum Computing, slimme HHL algortimes, Quantum Software, Qubits en Parallel Computing? Kwantum computerfunctionaliteit huren of commercieel verkrijgbare gate based chips kopen? Check dan de huurovereenkomst of het software licentiecontract inzake rechten en verplichtingen. Ik zoek juridische begeleiding bij machine learning implementatie, kwantum computerkracht en AI via de cloud. Europese regels inzake chipsrecht, merknaam, privacy, veiligheidsnormen en intellectueel eigendom. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Kwantum computers

Quantum Computing

Kwantummechanica en relativiteitsleer

Quantum computing ontleent zijn constituerende elementen aan principes uit de kwantummechanica. Kwantummechanica is de theorie van het allerkleinste die we kennen uit de natuurkunde. Deze theorie beschrijft de interactie tussen materie en energie en de bouwstenen van atomen op subatomair niveau. Zoals protonen, neutronen en elektronen. De algemene relativiteitsleer van Einstein is de theorie van het allergrootste en beschrijft de werking van natuurkunde wetten als zwaartekracht, lichtsnelheid, tijd, ruimte, massa en energie (E = mc kwadraat).

Quantumsoftware: HHL algoritme

Quantum computing is met name geschikt voor het oplossen van wiskundige optimalisatieproblemen, cryptografie en beveiliging, quantum simulatie van het gedrag van atomen en elementaire deeltjes. Een quantum computer heeft natuurlijk ook quantumsoftware nodig: slimme quantum algoritmes. In 2009 is er een algoritme ontwikkeld dat wiskundige formules uit het stelsel van lineaire vergelijkingen kan oplossen – het HHL algoritme. De verwachting is dat quantum computing en quantumsoftware ook een belangrijke rol gaan spelen bij de ontwikkeling van Artificiële Super Intelligentie (ASI) en autonomous artificial beings.

Quantum Computing | Wetgeving | Software Licenties | Qubits | Parallel Computing

Quantum Computing | Wetgeving | Software Licenties | Qubits | Parallel Computing

Machine learning en Quantum Computing

De combinatie van machine learning (waaronder deep learning en machine reasoning), artificiële intelligentie en functionerende kwantum computers kunnen in theorie wiskundige, natuurkundige en scheikundige optimalisatieproblemen die momenteel niet oplosbaar zijn met behulp van binaire computers, oplossen met de hulp van parallelle algoritmes. Quantum computing kan bio engineering en nano engineering revolutionaliseren. Een paradigmaverschuiving van jewelste.

Intelligentie explosie

De potentie voor superintelligente machines sluimert in materie, waar geen biologische factoren zoals die waar een mens van vlees en bloed mee is geboren, die het potentieel van nature begrenzen aanwezig zijn.Praktische obstakels

Er zijn nog enkele praktische obstakels wat betreft de praktische, fysieke realisatie commercieel verkrijgbare QC - kwantum computers hebben bijvoorbeeld zeer zware koeling nodig om dat ze bijna op het absolute 0-punt functioneren (15 mili-Kelvin). Daar waar atomen bijna tot stilstand komen. De machines kunnen ook niet goed tegen schokken, dan gaan ze fouten maken. Bovendien is het van belang dat zowel hardware als software gemakkelijk is te upgraden. Het is de verwachting dat quantum supremacy (of quantum superioriteit) kort na 2020 wordt bereikt, met (gate-based) chips met minimaal 100 qubits in combinatie met een zeer lage foutenmarge.

Voorbeelden van kwantum computers zijn D-Wave met een processorchip van 2000 qubits (annealing), Google Bristlestone van 72 (gate-based) qubits en IBM Q met processors van boven de 50 (gate-based) qubits.

Gate-based kwantum computers in de cloud

Er zijn verschillende implementaties van quantum computing. Daarmee bedoelen we de manier waarop de qubits daadwerkelijk tot stand komen. We noemen hier superconducting quantum computing en trapped ion quantum computer. Een andere oplossing is gate-based kwantum computers in de cloud, die met conventionele computers toegankelijk zijn. Zoals nu al gebeurt in het IBM Q Cloud Services Network. Praktisch, vanwege de vele terrabites (TB) aan RAM benodigd voor 50 qubits chip systems.

Quantum bits oftewel Qubits

Quantum bits oftewel qubits zijn de kwantum versie van klassieke (binaire) bits, nullen en enen. Een qubit kan een 0 zijn of een 1, of beide (superpositie). Quantumdeeltjes kunnen op meerdere plekken tegelijk zijn, terwijl ze ‘bewust’ van elkaar blijven (verstrengeling). Voor mensen is dit contra-intuïtief. Bovendien vereist dit superluminale gegevensoverdracht, oftewel overdracht van informatie die vele malen sneller is dan het licht. Hier botsen de relativiteitsleer en de kwantum mechanica.

Kwantum computers zullen goed van pas komen bij machine learning, machine reasoning en AI (versterkend effect op emerging technologies), ook al bestaat er anno 2018 nog enige controverse over de functionaliteit en de effectiviteit van quantum computing in real life. Technologische doorbraken zullen deze controverse naar verwachting op korte termijn wegnemen.Wetgeving en recht

Welke wetgeving geldt er voor Quantum Computing, HHL algortimes, Quantum Software, Qubits en Parallel Computing? Kwantum computerfunctionaliteit huren of commercieel verkrijgbare gate based chips kopen? Check dan van te voren de overeenkomst inzake uw rechten en verplichtingen. Zoekt u juridische begeleiding bij machine learning implementatie, kwantum computerkracht en AI via de cloud? Of informatie over Europese regels inzake chipsrecht, merknaam, privacy, veiligheidsnormen en intellectueel eigendom? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.