Juridisch Advies AI, Robotica, Big Data, Machine Learning

Tarieven voor onze juridische dienstverlening

Tarieven voor juridisch advies zoals het opstellen of screenen van ICT contracten, het afnemen van een juridisch consult, controleren van algemene voorwaarden en legal terms alsmede bescherming van intellectueel eigendom. Vraag naar de starterskorting. Gratis intake.

Tarieven

Tarief dienstverlening

Onze tarieven variëren van €195,- (excl. 21% btw) voor werkzaamheden verricht door legal consultants tot €295,- (excl. 21% btw) voor juridische dienstverlening op partnerniveau. Dit tarief geldt voor zowel zakelijke als particuliere klanten. Er wordt per eenheden van 15 minuten afgerekend. Bij duidelijk afgebakende opdrachten is het ook mogelijk om een vast tarief (fixed fee) overeen te komen. Bijvoorbeeld als er een software licentiecontract moet worden opgesteld of gecontroleerd.


Bij kwesties met een internationale dimensie berekenen wij dezelfde tarieven. Denk bij internationale aspecten aan internationaal privaatrecht (IPR-zaken) of het redigeren of screenen van overeenkomsten in een vreemde taal, zoals Duits of Engels.

Artificiële Intelligentie & Recht behoudt zich het recht voor om zaken zonder opgave van redenen te weigeren.

Artificiële Intelligentie & Recht | Juridische Dienstverlening

Artificiële Intelligentie & Recht | Juridische Dienstverlening


Juridische strippenkaart

Het is ook mogelijk om met een strippenkaart te werken waarbij u van te voren uren met korting inkoopt. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kennen wij aan startende ondernemers in de kunstmatige intelligentie, big data, robotica en blockchain sector een korting toe van 10% op het uurtarief bij aanschaf van een juridische strippenkaart.

Starterskorting

V0orwaarde voor starterskorting is dat het KvK nummer korter dan 6 maanden geleden is geregistreerd. We berekenen geen toeslagen zoals administratieve kosten voor het bijhouden van uw dossier. Dus wel starterskorting en geen kantoorkosten.

Voor alle opdrachten geldt dat wij in beginsel op voorschotbasis werken. De opdrachtverlening wordt schriftelijk bevestigd of per email. De opdrachtverlening vermeldt ten minste een korte beschrijving van de opdracht en de hoogte van het verlangde voorschot.


Betaling

Betaling van het uurtarief dan wel van het voorschot dient te geschieden binnen 14 dagen van de factuurdatum.

Het maken van deugdelijke en goede financiële afspraken met u als cliënt is voor u en voor ons van groot belang. Wij vinden het belangrijk dat het kostenplaatje voor u helder en inzichtelijk is en blijft en we streven ernaar om de kosten zo beheersbaar mogelijk te houden.