Juridisch Advies AI, Robotica, Big Data, Machine Learning

Virtual Reality Juridisch | Augmented Extended Artificial Reality | VR XR

Virtual reality: wat zijn de wettelijke voorschriften? Welke juridische vereisten stelt de wet aan VR en Augmented Reality in medische toepassingen? Zijn Artificial Reality apps aan dwingende regels gebonden? Hoe zit het met de juridische aspecten van Extended Reality (XR) in gezondheidszorg, ambulante zorg, marketing (virtual try before you buy) en reclame, tactiele VR feedback in entertainment, muziek video en game-industrie, racing, auto’s, luchtvaart, pilotenopleiding, defensie, retail, productontwikkeling? U vindt het antwoord op deze vragen bij AI & Recht.

VR, AR, MR, XR + AI

Virtual Reality

VR = Computersimulatie

Virtual Reality is een door een computer gegenereerde simulatie van een voor mensen sensorisch waar te nemen omgeving, die meestal driedimensionaal (3D), visueel en/of auditief is. Dit met behulp van VR brillen of bodysuits, die VR domeinen hoorbaar, zichtbaar en tastbaar (tactiel) maken voor mensen. VR dient niet te worden verward met virtuele werelden als in MMORPG’s. Het doel van virtual reality is mensen onder te dompelen in een computersimulatie die zij haast niet van echt kunnen onderscheiden, ondermeer door de gedetailleerdheid van de graphics.

Augmented Reality (AR) en Tactiele feedback

Er bestaan verschillende soorten, of vormen van virtual reality. Wij noemen hier augmented reality (AR), mixed reality (MR) en extended reality (XR). Een augmented reality system combineert een reële en virtuele werkelijkheid in 1 beeld, is interactief en functioneert in drie dimensies. Bij augmented reality wordt er een realistisch uitziend computergestuurd beeld op het werkelijke beeld van de gebruiker geplakt of geprojecteerd. Tactiele feedback (multimodale interactie, voelen) is mogelijk bij VR en AR en vergroot het realisme de de immersie van de ervaring.

Virtual Reality Jurist | Augmented & Extended | Artificial Reality | Licenties

Virtual Reality Jurist | Augmented & Extended | Artificial Reality | Licenties

Augmented reality in computerspellen en 3D games

Augmented reality kent toepassingen in computerspellen, 3D games en mobiele apps, zoals Pokemon Go en Snapchat’s emojies. En in pretparken zoals de Efteling, in het onderwijs en in musea. Ook wordt het door defensie, commerciële vliegmaatschappijen en pilotenopleidingen gebruikt in vliegsimulatoren, met behulp van 3D interfaces. En in auto- en racesimulatie door coureurs in de Formule 1.

Maakindustrie en onderhoudswerkzaamheden

Augmented reality wordt steeds meer in de maakindustrie gebruikt of bij onderhoudswerkzaamheden. Of in sociale werkplaatsen door mensen met een arbeidsbeperking. Vaak middels de Hololens van Microsoft, of door slimme brillen. De technologie wordt ook in de medische sector gebruikt, zoals bij neurochirurgie en op school ten behoeve van educatieve projecten. Daarnaast wordt AR gebruikt in smart glasses en navigatie applicaties in smart maps voor auto’s en scheepvaart.


Makelaars, architecten en travel apps

Makelaars, architecten en projectontwikkelaars gebruiken AR in de vastgoedsector, zoals bij het bezichtigen van onroerend goed. Denk ook aan travel apps die u als personal assistent hotels in VR kunnen laten bezichtigen en uw favoriete stoel de concertzaal, cruiseschip en in het vliegtuig laten kiezen, voordat u ze definitief boekt.

Mixed Reality (MR)

Mixed reality is een versmelting van een fysieke en virtueel gepresenteerde wereld die door de MR-gebruiker wordt ervaren als een volledige en allesomvattende realiteit. Waarbij er realtime interactie mogelijk is tussen synthetische content en werkelijke content. MR maakt onder meer kunstmatige objecten mogelijk die kunnen communiceren met de echte wereld waarin wij leven.

Extended Reality (XR)

Bij extended reality gaat het om interactie tussen mens en machine in een virtueel-reëel versmolten werkelijkheid. Het kunstmatigheidsgehalte kan daarbij variëren van E-textiel en E-kleding en smart wearables zoals een smart watch of fitness tracker, tot volledige immersieve 4D simulatie (zoals in The Matrix). XR omvat zowel virtual reality, augmented reality als mixed reality. Extended reality is een overkoepelende term voor de verschillende vormen van computergesimuleerde werkelijkheden. Waaronder VR, AR, MR en alles er tussenin.

Praktische toepassingen van XR in tal van sectoren

De praktische toepassingen van extended reality zijn legio. Denk aan XR applicaties in het onderwijs, in de gezondheidszorg, ambulante zorg, marketing (virtual try before you buy) en reclame, defensie, retail, productontwikkeling zoals het testen van prototypes en datapresentatie, fabricage en montage, telecommunicatie en uiteraard ook entertainment. Onder entertainment valt dan de toeristische sector, vrijetijdsbesteding en uitjes, vakantie en reizen, kunst en cultuur, muziek en videobeleving, bioscoopbezoek, film en documentaires. Ook bestaat er real-time sociale VR, zoals het open source platform High Fidelity.



Holografische augmented reality

Holografische augmented reality wordt in de farmaceutische sector gebruikt om een volledig 3D beeld te verkrijgen van de patiënt. In de zorg, het ziekenhuis en de operatiekamer staan deze technieken bij artsen en het verpleegkundig personeel nog altijd bekend onder de noemer virtual reality (VR). Op concertpodia en tijdens muziekfestivals wordt een vergelijkbare projectietechniek gebruikt (‘Pepper’s ghost’) om overleden artiesten terug tot leven te wekken en duetten te zingen met het playbackende hologram. Haast niet van echt te onderscheiden.

Immersie, illusie en perceptie

Bij VR gaat het om de illusie of liever de perceptie om lichamelijk en geestelijk aanwezig te zijn in een computer gesimuleerde digitale realiteit. Met behulp van de 5 zintuigen en motion. Dit noemen we immersie. Voor een echte multimediale 4D VR experience kunnen zelfs hypnose-gerelateerde technieken worden ingezet. Om een volkomen multisensorische VR beleving te kunnen bieden is er in de regel zeer veel computer processing power nodig.

Virtual Reality + Artificial Intelligence = Artificial reality (AR)

De twee grootste game engineplatforms, Unity en Unreal Engine (Epic) gebruiken een combinatie van Virtual Reality en Artificial Intelligence. Het resultaat is Artificial Reality (AR). De gamestudio’s combineren VR met AR toolkits van Apple en Google om AR content te creëren in een immersieve 3D gaming belevenis. Op dit moment nog met hardware interfaces zoals de Oculus Rift en HTC Vive VR brillen. Deze headsets zullen in de toekomst kleiner, handzamer, goedkoper en draagbaarder worden. Integration van VR en AI is the key.

Computer vision en machine learning in Game-industrie

De game-industrie is natuurlijk een geweldige sector om de grenzen van hedendaagse kunstmatige intelligentie toepassingen te verkennen. In virtuele werelden, first person shooters, adventure games racegames en online multiplayer games. Maar denk ook aan immersive apps op uw smartfone. AI technieken zoals computer vision, machine learning agents en neurale netwerken worden door de gameproducenten aan de softwarekant ingezet om de AR experience van gamers slimmer, efficiënter, vloeiender en echter te maken. Aan de hardwarezijde worden innovatieve, razendsnelle computerchips ingezet, die gebruik maken van GPU computing zoals Nvidia CODA.

Sky is de limit

De sky is de limit wanneer geoptimaliseerde AI game-algoritmen gebruik zullen kunnen maken van de processing power van neuromorphic chips, memrites, optical computing en nano-biological computing. Neuromorphische cpu architectuur is al op de markt in de vorm van human brain-inspired processors zoals IBM Truenorth en Intel LOIHI.

Licenties voor VR-toepassingen

Biedt u VR-applicaties bedrijfsmatig aan dan heeft u goede algemene voorwaarden nodig die aansprakelijkheid beperken. Ook sluit u licentiedeals met uw VR-leveranciers. Daarop is het contractenrecht van toepassing. Ben u VR-designer dan komen uw VR uitvindingen wellicht in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming of een patent. Na registratie werken we doorgaans met licenties. Wilt u schaalbare VR-apps in de workflow van uw bedrijf implementeren dan zijn er sluitende overeenkomsten nodig met ontwikkelaars, producenten en distributeurs. Wilt u hierover sparren? Vraag ons gerust om uitleg of assistentie.