Juridisch Advies AI, Robotica, Big Data, Machine Learning

Privacy-verklaring

Privacy policy en cookie policy conform de AVG. Vraag onze juristen vrijblijvend naar de mogelijkheden van onze dienstverlening voor uw bedrijf of tech startup. Gratis intakegesprek.

Privacybeleid

Artificiële Intelligentie & Recht respecteert uw privacyrechten. In deze verklaring kunt u lezen wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Artificiële Intelligentie & Recht is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring komen de navolgende onderwerpen aan bod:

  1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);

  2. Beveiligingsniveau;

  3. Marketingactiviteiten;

  4. Cookies;

  5. Rechten van betrokkenen;

  6. Contactgegevens;

  7. Aanpassen privacy statement.


1. Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Artificiële Intelligentie & Recht verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Artificiële Intelligentie & Recht. Deze overeenkomsten zien hoofdzakelijk op het leveren van juridische diensten en adviestaken met betrekking tot rechtsvraagstukken. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens ook worden gebruikt om de diensten van Artificiële Intelligentie & Recht te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

2. Beveiligingsniveau

Artificiële Intelligentie & Recht beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Daarmee minimaliseren we het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en ongevraagde wijziging. Daartoe maken we gebruik van firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 6.

3. Marketingactiviteiten

Artificiële Intelligentie & Recht houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van de bezoekers van haar website. Met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, kunnen worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Artificiële Intelligentie & Recht kan gegevens van haar klanten tevens gebruiken om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe diensten, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en het doen van aanbiedingen.

4. Cookies

Evenals andere commerciële websites maakt ook onze website gebruik van de standaard techniek genaamd: ''cookies''. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon aangemaakt worden. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor meer gebruiksgemak. De cookies bevatten info over de acties die u op die website ondernomen hebt: welke voorkeuren u heeft ingesteld en welke pagina's u heeft bezocht. U kunt in uw webbrowser aangeven of u cookies wilt toestaan of niet.

5. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de gegevens die wij van u bewaren inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Uiteraard heeft u het recht ons schriftelijk mede te delen dat u niet wilt worden benaderd met informatie over onze diensten.

6. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Artificiële Intelligentie & Recht

Keizersgracht 391a 1016 EJ Amsterdam

administratie [ at ] airecht [ punt ] nl

7. Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.airecht.nl) worden gepubliceerd.

Bedankt voor uw bezoek aan de Artificiële Intelligentie & Recht website en het lezen van onze privacyverklaring.

Privacy policy en cookie policy conform de AVG | Artificiële Intelligentie & Recht

Privacy policy en cookie policy conform de AVG | Artificiële Intelligentie & Recht