Juridisch Advies AI, Robotica, Big Data, Machine Learning

Blog over Kunstmatige Intelligentie, Deep Learning, Robotlaw, Blockchain en Big Data Regelgeving

Blog over juridische aspecten van kunstmatige intelligentie en robotica, big data wetgeving en machine learning regelgeving. Kennisartikelen inzake cloud computing, algoritmes, privacy, virtual reality, blockchain, smart contracts, informatierecht, ICT contracten, online platforms, apps en tools. Europese regels, auteursrecht, chipsrecht, databankrechten en juridische diensten AI recht.

Posts tagged intellectueel eigendomsrecht
Transparantie en uitlegbaarheid van AI algoritmes

Tijdens het Platform ECP event ‘Transparantie en uitlegbaarheid van AI algoritmes’ gaf AIRecht Managing Partner en lid van de Werkgroep Kunstmatige Intelligentie Mauritz Kop op 27 juni 2019 in Den Haag een korte presentatie over de eerste Europese AI Alliance Conferentie te Brussel, en de aldaar door HLEG Chair Pekka Ala-Pietilä aan EU Commissaris Mariya Gabriel gepresenteerde Policy and Investment Recommendations for Trustworthy AI.

Policy and Investment Recommendations for Trustworthy AI

De Policy and Investment Recommendations for Trustworthy AI van de onafhankelijke High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG) bevatten 33 punten, waaronder 11 key takeways die Europese Artificiële Intelligentie naar duurzaamheid, groei en competitiveness moeten leiden. Best practices en Codes of Conduct zoals het ECP AI Impact Assessment spelen in daarin een prominente rol.

Succesvolle eerste Europese AI Alliance Assembly in Brussel

De HLEG kan terugkijken op een succesvolle eerste editie van de Europese AI Alliantie Conferentie in Brussel, die gehouden werd op 26 juni 2019. Tijdens de Assembly - die ook online werd gestreamd - werden de nieuwste prestaties in het AI-beleid en de toekomstperspectieven van de Europese strategie voor kunstmatige intelligentie besproken (i.e. sociale, mensgerichte AI die fundamentele rechten en vrijheden respecteert), inclusief de impact ervan op onze economie en samenleving.

Read More
Algemene Voorwaarden in Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Europa en de Verenigde Staten

Functie van algemene voorwaarden

Wat zijn algemene voorwaarden nu eigenlijk? Het zijn gestandaardiseerde sets bedingen die onderdeel uitmaken van een overeenkomst. Omdat het onderdelen van een overeenkomst zijn, gelden voor algemene voorwaarden grotendeels dezelfde wettelijke regels als voor andere overeenkomsten. Na ondertekening van een overeenkomst waarin de toepasselijkheid van algemene voorwaarden wordt bepaald, zijn algemene voorwaarden onlosmakelijk verbonden met de gesloten overeenkomst.

De Nederlandse (en overigens ook de Europese) wetgever heeft met betrekking tot algemene voorwaarden een aantal bijzondere regels opgesteld. Die regels gelden dus naast de algemene contractenrechtelijke regels.

Grootste verschillen tussen de rechtssystemen: Europese traditie

Wat geldt er in verschillende landen van de EU inzake algemene voorwaarden?

De basis: algemene voorwaarden zijn gestandaardiseerde sets contractbepalingen. Zoals bij iedere ovk het geval is, vinden ze toepassing via de weg van aanbod (terhandstelling) en aanvaarding (akkoord door wederpartij). Kernbedingen, dat wil zeggen de hoofdzaken van de overeenkomst, waaronder de omschrijving van de te leveren diensten of de te verkopen producten en de prijs, zijn NOOIT algemene voorwaarden.

Read More