Juridisch Advies AI, Robotica, Big Data, Machine Learning

Blog over Kunstmatige Intelligentie, Deep Learning, Robotlaw, Blockchain en Big Data Regelgeving

Blog over juridische aspecten van kunstmatige intelligentie en robotica, big data wetgeving en machine learning regelgeving. Kennisartikelen inzake cloud computing, algoritmes, privacy, virtual reality, blockchain, smart contracts, informatierecht, ICT contracten, online platforms, apps en tools. Europese regels, auteursrecht, chipsrecht, databankrechten en juridische diensten AI recht.

Posts in Nederlands recht
AI Impact Assessment | Netherlands

The AI ​​Impact Assessment offers entrepreneurs, data scientists and software programmers a concrete code of conduct with which AI can be safely implemented. The Artificial Intelligence Impact Assessment was developed by the Dutch ECP | Platform for the Information Society. The AI ​​Impact Assessment is a guide for the application of artificial intelligence. Through a practical checklist from a legal, technical and ethical point of view.

Code of Conduct Artificial Intelligence

The starting point of the AI Impact Assessment is the Code of Conduct for Artificial Intelligence. This code of conduct forms the basis of the AI Impact Assessment framework. The Artificial Intelligence Code of Conduct consists of two parts: common European ethical and constitutional values (i.e. liberty, equality, fraternity), legal principles and democratic preconditions, as well as practical rules and codes of conduct for AI applications, deep learning algorithms and autonomous systems.

Risk and safety assessment tools

The AI Impact Assessment is related to other risk and safety assessment tools such as the Privacy Impact Assessment, Algorithmic Accountability and Responsibility & Transparancy by Design. We see the same logic in the Asimov Three Laws of Robotics, the IBM Watson AI Guidelines (Everyday Ethics for Artificial Intelligence, A practical guide for designers & developers) and the 23 Asilomar AI principles. The AI Impact Assessment also has a guide function, and provides a similar moral compass.

Read More
Algemene Voorwaarden in Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Europa en de Verenigde Staten

Functie van algemene voorwaarden

Wat zijn algemene voorwaarden nu eigenlijk? Het zijn gestandaardiseerde sets bedingen die onderdeel uitmaken van een overeenkomst. Omdat het onderdelen van een overeenkomst zijn, gelden voor algemene voorwaarden grotendeels dezelfde wettelijke regels als voor andere overeenkomsten. Na ondertekening van een overeenkomst waarin de toepasselijkheid van algemene voorwaarden wordt bepaald, zijn algemene voorwaarden onlosmakelijk verbonden met de gesloten overeenkomst.

De Nederlandse (en overigens ook de Europese) wetgever heeft met betrekking tot algemene voorwaarden een aantal bijzondere regels opgesteld. Die regels gelden dus naast de algemene contractenrechtelijke regels.

Grootste verschillen tussen de rechtssystemen: Europese traditie

Wat geldt er in verschillende landen van de EU inzake algemene voorwaarden?

De basis: algemene voorwaarden zijn gestandaardiseerde sets contractbepalingen. Zoals bij iedere ovk het geval is, vinden ze toepassing via de weg van aanbod (terhandstelling) en aanvaarding (akkoord door wederpartij). Kernbedingen, dat wil zeggen de hoofdzaken van de overeenkomst, waaronder de omschrijving van de te leveren diensten of de te verkopen producten en de prijs, zijn NOOIT algemene voorwaarden.

Read More