Juridisch Advies AI, Robotica, Big Data, Machine Learning

Blog over Kunstmatige Intelligentie, Deep Learning, Robotlaw, Blockchain en Big Data Regelgeving

Blog over juridische aspecten van kunstmatige intelligentie en robotica, big data wetgeving en machine learning regelgeving. Kennisartikelen inzake cloud computing, algoritmes, privacy, virtual reality, blockchain, smart contracts, informatierecht, ICT contracten, online platforms, apps en tools. Europese regels, auteursrecht, chipsrecht, databankrechten en juridische diensten AI recht.

Transparantie en uitlegbaarheid van AI algoritmes

Tijdens het Platform ECP event ‘Transparantie en uitlegbaarheid van AI algoritmes’ gaf AIRecht Managing Partner en lid van de Werkgroep Kunstmatige Intelligentie Mauritz Kop op 27 juni 2019 in Den Haag een korte presentatie over de eerste Europese AI Alliance Conferentie te Brussel, en de aldaar door HLEG Chair Pekka Ala-Pietilä aan EU Commissaris Mariya Gabriel gepresenteerde Policy and Investment Recommendations for Trustworthy AI.

Policy and Investment Recommendations for Trustworthy AI

De Policy and Investment Recommendations for Trustworthy AI van de onafhankelijke High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG) bevatten 33 punten (die integraal dienen te worden begrepen dus geen ‘menukaart’), waaronder 11 key takeways die Europese Artificiële Intelligentie naar duurzaamheid, groei en competitiveness moeten leiden. In het oog springende onderdelen van de HLEG aanbevelingen betreffen het creëren van ruimte voor experimenten ondermeer door legal sandboxes voor onderzoeksinstellingen, tech startups en SME’s, alsmede zelf-regulering geflankeerd door een risk-based bottom up governance model dat innovatie stimuleert en leidt tot vertrouwen, bewustwording en rechtszekerheid. Best practices en Codes of Conduct zoals het ECP AI Impact Assessment spelen in deze approach een prominente rol.

Mauritz Kop  gaf tijdens het Platform ECP event ‘Transparantie en uitlegbaarheid van AI algoritmes’ een korte presentatie over de eerste Europese AI Alliance Conferentie in Brussel.

Mauritz Kop gaf tijdens het Platform ECP event ‘Transparantie en uitlegbaarheid van AI algoritmes’ een korte presentatie over de eerste Europese AI Alliance Conferentie in Brussel.

Succesvolle eerste Europese AI Alliance Assembly in Brussel

De HLEG kan terugkijken op een succesvolle eerste editie van de Europese AI Alliantie Conferentie in Brussel, die gehouden werd op 26 juni 2019. Tijdens de Assembly - die ook online werd gestreamd - werden de nieuwste prestaties in het AI-beleid en de toekomstperspectieven van de Europese strategie voor kunstmatige intelligentie besproken (i.e. sociale, mensgerichte AI die fundamentele rechten en vrijheden respecteert), inclusief de impact ervan op onze economie en samenleving.

Trust, fairness en accountability by design

Er vonden interessante debatten plaats over het ontsluiten van publieke klimaat, healthcare en agrifood datasets, het realiseren van trust, fairness en accountability by design, inclusieve digitalisering, auditbaarheid van AI algoritmes en de black box, alsook een holistische EU Strategie die uncertainty in het innovatieproces accepteert, en niet alle risico’s op voorhand wil dichttimmeren waardoor stagnatie zou kunnen ontstaan. Tenslotte ook aandacht voor intellectueel eigendomsrecht, legal personhood en (training) data compulsory licenses.

De Policy and Investment Recommendations is de tweede publicatie van de AI HLEG in 12 maanden en volgt op de Ethics Guidelines for Trustworthy AI (die rechtmatig/wettig, ethisch en technisch robuust moet zijn), gepubliceerd op 8 april 2019. De tweede editie van de European AI Alliance Assembly wordt volgende jaar naar verwachting op dezelfde plaats en rond dezelfde datum georganiseerd. Hiermee lijkt een vooruitstrevende traditie geboren.


Next up: het Ethics Guidelines piloting process.