Juridisch Advies AI, Robotica, Big Data, Machine Learning

Blog over Kunstmatige Intelligentie, Deep Learning, Robotlaw, Blockchain en Big Data Regelgeving

Blog over juridische aspecten van kunstmatige intelligentie en robotica, big data wetgeving en machine learning regelgeving. Kennisartikelen inzake cloud computing, algoritmes, privacy, virtual reality, blockchain, smart contracts, informatierecht, ICT contracten, online platforms, apps en tools. Europese regels, auteursrecht, chipsrecht, databankrechten en juridische diensten AI recht.

Posts tagged Rome I
Smart Contracts en Internationaal Privaatrecht (IPR)

Grensoverschrijdende blockchaintransacties

Blockchaintransacties middels smart contracts voltrekken zich vaak tussen partijen met verschillende vestigingsplaats of nationaliteit en zijn daarmee internationaal van aard. Bij vragen van internationaal privaatrecht moet onderscheid worden gemaakt tussen de vraag welke rechter bevoegd is (internationaal bevoegdheidsrecht of jurisdictierecht), en vervolgens welk recht die rechter moet toepassen (verwijzingsrecht of conflictenrecht). Tenslotte over de vraag of een vonnis ook in een ander land kan worden tenuitvoergelegd.

Kopen van een luxe jacht via internationale Ethereum transactie

Stel u koopt vanuit Nederland een luxe jacht in Duitsland en betaalt online met de cryptomunt Euthereum. U gaat het jacht ophalen in Duitsland. Er worden voor een dergelijke eenvoudige cryptotransactie waarschijnlijk geen afspraken gemaakt over het toepasselijke recht. Regels van IRP geven wederom uitsluitsel.

Read More